Chuyên mục: Vực Dậy Sau Khủng Hoảng

Chuyên mục Vực Dậy Sau Khủng Hoảng dành riêng cho các CEO tham khảo để vượt qua khủng hoảng kinh tế mùa Covid-19

29 Tháng Tư, 2020 125

Đứng dậy sau khủng hoảng

Cuộc khủng hoảng tài chính 2008 gần như phá hủy hết những gì tôi có. Nó lấy mất từng đồng…