Chuyên mục: Nhân vật

Tiểu sử các CEO nổi tiếng Việt Nam và thế giới. Phạm Nhật Vượng, Jack Ma, Bill Gate, …