Chuyên mục: Bài học

29 Tháng Tư, 2020 125

Đứng dậy sau khủng hoảng

Cuộc khủng hoảng tài chính 2008 gần như phá hủy hết những gì tôi có. Nó lấy mất từng đồng…